نجوا 12چهارشنبه 27 دی 1396

امام حسین در انجیل - نجوا 12

سخن دوست :به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجت بن الحسن(عج) که صد البته نزدیک است.